چنگال سرطان را چگونه قطع کنیم؟

چنگال سرطان را چگونه قطع کنیم؟

سرطان نوعی بيماری است که در آن سلول‌ها توانايی تقسيم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند و اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن بافت‌های سالم می‌‌شود. از اجتماع اين سلول‌های سرطانی و تخريب سلول‌های بافت‌های سالم توده ‌ای به نام تومور ايجاد می‌شود. اگر تومور به لايه‌‌ای محدود ختم شود و به ساير بافت‌ها و ارگان‌ها سرايت نکند تومور خوش‌خیم)غيرسرطانی‌) است و اگر تومور گسترده شده يا ب‌ طور بالقوه قابليت پخش شدن و احاطه کردن ساير بافت‌ها و ارگا‌ن‌ها را داشته باشد بدخيم يا سرطانی ناميده می‌شود. برخی از شکل‌های سرطان متاستاز (Metastasize) می‌کنند به اين معنی که خصوصيت تهاجمی‌پيدا کرده و به ساير بافت‌های بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت و تومورهای جديدی را ايجاد می‌کنند.

رشد سرطانی يا بدخيم زمانی اتفاق می‌افتد که:

– برخی از سلول‌ها به طور غيرقابل کنترل شروع به تکثير کنند.

– بخش‌‌هايی که به‌طور طبيعی عهده‌‌دار دفاع از بدن هستند مانند سيستم ايمنی بدن، قادر به پيشگيری از تقسيم بی‌رويه نباشند.

– تعدادی از سلول‌های غيرطبيعی از نظر اندازه بزرگ و بزرگ‌تر ‌شوند.

 

در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسيم سلولی به شمار می‌روند:

 

۱- آنکوژن‌ها(ژن‌های عامل تومور) (Oncogene) که در شرايط عادی در فرستادن پيام به سلول برای تکثير نقش دارند. اختلال و تغيير در اين سلول‌ها منجر به تکثير نامنظم سلول شده و سلول سرطانی به‌شمار می‌رود.

۲- ژن‌های سرکوبگر تومور (Tumour suppressor genes)  : اين ژن‌ها پروتئين‌های خاصی را توليد می‌کنند که در شرايط عادی وظيفه‌ی معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پيام توقف تکثير می‌دهد. يکی از مهم‌ترين ژن‌های اين گروه ژنی‌ به نام p۵۳ است.

 

۳- ژن‌های خودکشی  (Suicide genes) خودکشی سلول‌ها يا مرگ سلول يکی از مهم‌ترين عوامل پيچيده‌ی‌ سلولی است که به سلول توانايی خودکشی در شرايط غيرمعمول را می‌دهد تا مانع شيوع تکثير و آسيب‌ديدگی به ساير سلول‌ها ‌شود. هنگامی‌که ژن‌های خودکشی آسيب پيدا کنند ديگر قادر به فعاليت خود برای نابود کردن سلول معيوب نبوده و سلول سرطانی محسوب می‌شود.

۴- ژن‌های ترميمی‌دی ان ای  (DNA repairing genes) : اين ژن‌ها مسئول ترميم« دی ان ای» آسيب‌ديده و معيوب هستند که با ترشح پروتئين‌های متفاوت زمينه‌ی ترميم« دی ان ای» آسيب ديده را فراهم می‌کنند. اما زمانی که خود اين ژن‌های ترميمی« دی ان ای» آسيب می‌بينند، سلول، ديگر توانايی ترميم خود را از دست داده و اختلالات ژنتيکی و ترميم نشدن« دی ان ای» منجربه سرطان می‌شود.

 

دیدگاه طب سنتی

بيماري سرطان ناشي از افزايش سطح سودا در يك اندام و يا عضو بدن است و اين ماده‌ي سوداوي به تناسب اينكه از كدام يك از اخلاط چهارگانه پديد آمده باشد تظاهر گوناگوني از خود بروز مي‌دهد و اندام ويژ‌ه‌اي را در‌گير مي‌سازد .

 

توضيح اين كه سوداي غير طبيعي و بيماري‌زا يا ناشي از سوخت ، پوسيده شدن و عفونت سوداي طبيعي است يا در اثر سوخت و رسوب صفرا ايجاد شده است و يا پس از گدازش و يا عفونت خون به وجود آمده است و يا تبلور بلغمي است كه در شرايطي ويژه از حالت طبيعي خود خارج شده است .

 

اين انواع سوداها كه معلوم شد انواع گوناگوني دارد هر كدام در بخشي از اندام كارآيي ويژ‌ه‌اي دارند و هر كدام جايگاه خاصي را براي تظاهر بيماري انتخاب مي‌كنند و اين جايگاه و اندام‌ها در حقيقت همان خاستگاه آنان است .

 

طب سنتي ايران با بررسي مزاجي ، طبع بيمار را بررسي مي‌کند و پس از آن مزاج بيماري را در آن جست‌وجو می‌‌كند و آن‌گاه بعد از شناخت نوع سوداي پديد آورنده‌ي بيماري در حقيقت نوع سرطان را شناسايي و به درمان آن مي‌پردازد .

از اين مجرا دسته‌بندي نوع سرطان‌ها و متعاقب آن رد‌ه‌بندي ، درمان‌‌پذيري و يا عدم درمان‌پذيري و سرعت و شتاب به سوي بهبودي و يا دشوار بودن آن تعيين مي‌شود .

 

مثلا سرطان كبد كه از ماده‌ی صفراوي پديد می‌آيد چون سوداي آن از خلط صفراوي ايجاد شده و ماده اي سخت غليظ و بسيار گرم است درمان ناپذير تعريف شده لكن سرطان سينه كه ماده‌ي سودايي پديد آورنده‌ي آن از خلط بلغم ايجاد شده است درمان پذير و يا كنترل شونده توصيف گرديده است و مي توان با جراحي آن را مهار نمود . لازم به ذكر است كه پيشنهاد طب سنتي ايران براي درمان سرطان سينه جراحي است.

 

پس از تعريف ماده‌ي پديدآورنده‌ي سرطان نكته‌ي مهمي كه در طب سنتي ايران به آن مي‌پردازد زمينه‌هاي گوناگون پيدايش سوداي غير طبيعي در بدن انسان است و اين از موضوعات مهمي است كه پرداختن به آن در عصر حاضر مي‌تواند بسيار راه گشا باشد .

اغلب می‌دانيم كه غذاها زمينه ي بروز اخلاط مورد نياز بدن انسان هستند و اگر غذاها سالم باشند انسان سالم و اگر عذاها نامناسب باشند اخلاطي غير طبيعي پديد مي آورند و موجبات بروز بيماري را ايجاد مي كنند

 

از زمان بسیار قدیم تاکنون، اطبا برای معالجه سرطان دو وسیله در دست داشتند یکی معالجات دارویی و دیگری عمل جراحی، ولی بدون استتثنا، کلیه‌ی اطبای قدیم و جدید تذکر داده‌اند که باید هر چه زودتر بیماری سرطان را تشخیص داد تا قابل معالجه باشد و اگر مدتی از شروع مرض بگذرد و تشخیص دیر انجام گیرد و سرطان در بدن منتشر شود(که آن را امروز متاستاز گویند) دیگر قابل علاج نخواهد بود.

ابن سینا در کتاب قانون می‌نویسد اگر سرطان را زود تشخیص دهند، معالجه پذیر است و یا حداقل از سیر آن می‌توان جلوگیری کرد و سپس اضافه می‌کند که متأسفانه علایم این بیماری در ابتدای بروز، واضح و مشخص نیست و به این جهت، اکثر اوقات سرطان، موقعی تشخیص داده می‌شود که معالجه‌ی آن یا بسیار مشکل یا غیر قابل علاج است.

اکنون پس از هزار سال، که از زمان ابن سینا می‌گذرد، به جرأت، می‌توان گفت با وجود کلیه‌ی وسایل آزمایشگاهی، رادیولوژیک و سایر وسایل تشخیصی که در دست داریم، با این‌همه، هنوز آن قدرها در این راه پیشرفت نکرده‌ایم و اگر کسی غیر از این فکر کند فقط گول تبلیغات دروغین را خورده و اغفال شده است.

درباره‌ی سرطان توجه به نکات زیر ضروریست:

۱- هر شخص دارای سلول‌های سرطانی در بدن خود است. این سلو‌ل‌های سرطانی در آزمایش‌های استاندارد خود را نشان نمی‌دهند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزایش یابند. زمانی که پزشکان  به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام می‌کنند که دیگر در بدن آنها سلول سرطانی وجود ندارد، این حالت فقط بدان معناست که آزمایش‌ها دیگر قادر به ردیابی و پیدا کردن سلو‌ل‌های سرطانی نیست؛ زیرا آن سلول‌ها به مقدار قابل رد‌یابی شدن در بدن  وجود ندارند.

۲- سلول‌های سرطانی بین شش تا ده مرتبه در دوره ‌یزندگی یک انسان پیدا می‌شوند.

۳-زمانی که سیستم ایمنی انسان قوی باشد سلول‌های سرطانی از بین می‌روند و از ایجاد تومور سرطانی جلوگیری می‌شود.

۴-زمانی که شخص بیماری سرطان دارد نشانه آنست که وی دارای کاستی‌های تغذیه‌ای شده است. منشاء این کاستی ممکن است ژنتیک، محیطی، غذاها و عواملی درشیوه‌ی زندگی باشد.

۵-برای غلبه بر کاستی‌های متعدد تغذیه‌ای، تغییر در رژیم غذایی شامل اضافه کردن بعضی مخلفات غذایی، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.

۶-شیمی‌درمانی ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوری سلول‌های سرطانی می‌شود که سریع رشد می‌کنند، سلول‌های سالم بدن درمغز استخوان و دیواره روده‌ها و غیره  را که سریع رشد می‌کنند نیز از بین می‌برد و می‌تواند سبب ضایعه‌ی اعضایی از بدن مثل کبد، کلیه ها، قلب و ریه‌‌ها و غیره شود.

۷-پرتوگیری ضمن آنکه سلول‌های سرطانی را نابود می‌کند سلول‌های سالم را نیز می‌سوزاند، ضایع می‌کند و باعث تخریب آنها می‌شود.

۸- درمان‌های اولیه ‌با شیمی‌درمانی و پرتودرمانی غالبا اندازه‌ی تومور را کاهش می‌دهد. با این وصف شیمی‌درمانی و پرتودرمانی درازمدت به نابودی بیشتر تومور منتج نمی‌شود.

۹-زمانی که بدن تحت تاثیر مسمومیت ناشی از شیمی‌درمانی و پرتودرمانی قرار می‌گیرد سیستم ایمنی در معرض خطر و نابودی واقع می‌شود بنا براین شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونت‌ها و عواقب ناشی از آن از دست بدهد.

۱۰- شیمی‌درمانی و پرتو درمانی می‌تواند باعث جهش ژنتیکی سلول‌های سرطانی شده و آنها را مقاوم و پایدار کند و در نتیجه نابود کردن آنها مشکل خواهد شد. جراحی می‌تواند باعث گسترش سلول‌های سرطانی به دیگر نقاط بدن شود.

۱۱-یک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلول‌های سرطانی و عدم رساندن مواد غذایی مورد نیاز سلول برای جلوگیری از افزایش و چند برابر شدن تعداد سلول‌ها است.

همانطور که عرض شد افزایش سودا باعث بروز سرطان می‌شود به عنوان مثال مصرف غذاهایی که باعث افزایش غلظت خون شود، مانند غذاهای تهیه شده از گوشت گاو، غذاهای مانده، کنسرو شده، فریز شده تولید سودا را افزایش می‌دهد. هم چنین غذاهای سالم و مقوی مانند عدس، بادمجان، کلم، قارچ و ترشی و مصرف زیاد خرما و گوشت شتر نیز ممکن است زمینه ساز افزایش سودا البته در موارد خاص باشد. اشاره به این موضوع به معنای مصرف نکردن خوراکی‌های یاد شده نیست، بلکه می‌توان به مردم توصیه کرد که از غذاهای کنسروی، مانده و… استفاده نکنند اما نمی‌توان آ‌ن‌ها را از مصرف غذاهای سالم و مفید یاد شده منع کرد. با این حال افرادی که زمینه افزایش سودا دارند و به تشخیص پزشک غلظت سودا در بدن آن‌ها افزایش یافته است، بهتر است از این مواد غذایی کمتر مصرف کنند.

به مردم می‌شود توصیه کرد که از غذاهای کنسروی، مانده و… استفاده نکنند. افرادی که زمینه‌ی افزایش سودا دارند و به تشخیص پزشک غلظت سودا در بدن آن‌ها افزایش یافته است، بهتر است از این مواد غذایی کمتر مصرف کنند.

مردم از غذاهای گوشتی بسیار بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده می‌کنند و بعضی در کنار استفاده از غذاهای گیاهی، سعی می‌کنند از گوشت هم استفاده کنند. در این موارد باید گفت این رژیم چندان کارآیی ندارد، بلکه باید هفته‌ای چند بار تنها از غذاهای گیاهی و بدون گوشت استفاده کرد.

این کار باعث می‌شود سیستم دفاعی بدن تقویت شود. در ضمن بدن فرصت بازسازی و رسوب‌زدایی پیدا خواهد کرد.

افزایش سودا موجب بالا رفتن حرارت کبد و ضعف عملکرد طحال می‌شود، حرارت بالای کبد در برخی موارد سبب افزایش سودا در بدن می‌شود، برای مثال زمانی را تصور کنید که حرارت زیر ظرف غذا زیاد باشد و مواد غذایی بسوزد و سوخته آن در ظرف باقی بماند.

در کبد نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. یعنی وقتی حرارت کبد بالا باشد، مواد غذایی می‌سوزد که به سوخته آن “سودا” می‌گویند و این امر باعث ایجاد سرطان می‌شود. همچنین ضعف عملکرد طحال که محل ذخیره سوداست در افزایش آن در بدن موثر است.

به افراد توصیه می‌کنیم که از غذاهای ذکر شده کمتر استفاده کنند و عملکرد کبد را با طبیب آشنا به طب سنتی اصلاح کنند؛ یعنی اگر حرارت کبد بالاست با خوردن عرق کاسنی حرارت آن را کم کنند و اگر کبد سرد است باز هم با مصرف مواد مناسب عملکرد آن را اصلاح کنند.

خوب جویدن غذا و پرهیز از آشامیدن آب بین غذا از عوامل موثر در پیشگیری از سرطان است و افراد باید به این نکته توجه کنند که غذا باید خوب جویده شود تا هضم آن آسان‌تر شود، زیرا اگر غذا خوب هضم نشود، مشکلات کبد بیشتر می‌شود.

متاسفانه امروزه شاهد هستیم که مردم غذا را به خوبی نمی‌جوند و همچنین از آب یا نوشیدنی بین غذا استفاده می‌کنند که این دو مورد سبب افزایش مشکلات می‌شود. بنابراین توصیه برای آنها، این است که عادت‌های غذایی نادرست را کنار بگذارند.

توصیه‌ی اکید طب سنتی کاهش مصرف غذاهای صنعتی، نوشابه‌های گازدار و غذاهای حاوی مواد نگهدارنده مانند سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی و انواع غذاهایی است که برای ماندگاری بیشتر مواد نگه‌دارنده دارد.

بروز برخی سرطان‌ها در خانم‌ها و بعضی دیگر در آقایان شایع‌تر است، به عنوان مثال سرطان ریه در مردان و سرطان سینه در زنان شایع‌تر است، زیرا هر عضو از بدن ممکن است به دلیل ضعفی که پیدا کرده، مواد زائد را در خود جمع کند.

در طب سنتی درمان راحتی برای سرطان وجود ندارد، توصیه‌ی کلی این است که بیماران درمان معمول خود را داشته باشند و در کنار آن با مشورت پزشک از بعضی داروهای گیاهی استفاده کنند و از مواد سودازدا بهره گیرند.

به عنوان مثال همان‌طور که گفته شد عرق کاسنی به کاهش حرارت کبد کمک می‌کند و گزینه‌ی مناسبی برای بیمارانی است که با مشورت متخصص طب سنتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

این بیماران نباید به هیچ عنوان درمان معمول را کنار بگذارند و تنها از داروهای گیاهی مصرف کنند. این اقدام بسیار خطرناک است و به سلامت آنان آسیب می‌رساند.

گیاهان دارویی مانند“افتیمون”، “بارهنگ”، “جعفری”، “انار”، “زیتون” و “انگور” در درمان سرطان نقش بسزایی دارند.

ابوعلی سینا “افتیمون” را یکی از داروهای گیاهی موثر در درمان سرطان معرفی می‌کند. بر اساس نسخه‌های حکیم ابوعلی سینا، سرطان اگر به موقع تشخیص داده شود در مرحله‌ی اول می‌توان با تجویز گیاهان دارویی آن را مهار کرد.

در درمان سرطان به‌وسیله طب سنتی ابتدا باید مزاج بیمار شناخته شده و سپس با گیاهان دارویی و انجام بادکش‌های گرم و خشک به درمان بیماری پرداخت.