تشخیص بیماری‌ها از نشانه‌ها

تشخیص بیماری‌ها از نشانه‌ها

در طب سنتی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، برخی از نشانه‌های ظاهری بدن می‌توانند بیانگر وجود بیماری در فرد و تشخیص آن باشند. در واقع نشانه‌ها، کیفیت درون بدن را نشان می‌دهند، البته به شرط آن که طبیب به ساختار همه‌ی اندام‌ها و منشا آن‌ها آگاه باشد. برای مثال کوتاهی انگشتان دست دلیل کوچک بودن کبد یا خمیده بودن ناخن نشانه‌ی بیماری سل است. هم چنین از طریق بویایی و چشایی می‌توان به علایمی دست یافت.

علایم در مو

– اگر رشد مو زیاد باشد، نشانه‌ی این است که بدن زیاد مرطوب نیست و مقداری رو به خشکی دارد.

– اگر رشد مو کم باشد، نشانه‌ی این است که در محل رشد مو خون وجود ندارد یا این که مزاج بسیار مرطوب است.

– پیچ پیچ بودن موی سر، نشانه‌ی گرمی و خشکی مزاج و صاف بودن موی سر، نشانه‌ی رطوبت و سردی مزاج است.

– موی سیاه نشانه‌ی داشتن مزاج گرم، موی سرخ مایل به زرد نشانه‌ی سردی مزاج، موی طلایی و سرخ نشانه‌ی مزاج معتدل و موی سفید نشانه‌ی رطوبت و سردی یا نشانه‌ی خشکی شدید است.

 

علایم در رنگ پوست

– سفیدی پوست، نشانه‌ی عدم یا کمبود خون و سردی مزاج است.

– سرخی پوست، نشانه‌ی زیادی خون و گرمی مزاج است.

– زردی و رنگ زرد مایل به سرخ، نشانه‌ی گرمی زیاد است.

– کدری رنگ پوست، نشانه‌ی سردی شدید و خون کم است.

– سیاه مایل به زرد، نشانه‌ی گرم مزاجی است.

– رنگ سیاه بادنجانی پوست، نشانه‌ی سردی و خشکی مزاجی است.

– رنگ سربی پوست، نشانه‌ی مزاجی سرد و مرطوب است.

علایم در شکل اندام‌ها

– پهنای سینه و بزرگی اندام‌های جانبی، باز بودن مجاری رگ‌ها و برجستگی رگ‌ها، بزرگی و قدرت نبض، بزرگی ماهیچه‌ها و نزدیک بودن آن‌ها به مفاصل همگی دلیل گرم مزاجی و عکس این علایم دلیل سرد مزاجی است.

– زبری و برجستگی مفاصل و دیده شدن غضروف‌های حنجره و بینی، دلیل خشکی مزاج است.

علایم در خواب و بیداری

خواب کم، نشانه‌ی خشکی و گرمی مزاج و خواب زیاد، نشانه‌ی سرد و مرطوب بودن مزاج است. خوابیدن معتدل نشانه‌ی مزاج معتدل است.

علایم در مواد دفعی

با بررسی مواد دفع شده می‌توان علایم برخی بیماری‌ها را به دست آورد. اگر ادرار و عرق، گرم و دارای بوی تند باشد، دلیل بر گرمی مزاج است و عکس آن نشانه‌ی سردی مزاج است.

علایم در حالات نفسانی

– خشمناکی، بی تابی، پریشانی، بی‌شرمی، خوش‌بینی، امیدواری، سنگدلی و چالاکی نشانه‌ی گرمی مزاج است و عکس آن نشانه‌ی سردی مزاج است.

– پایداری در قهر و آشتی، توهم و خیال پردازی، تودار بودن و مانند آن نشانه‌ی خشک مزاجی است.

علایم اعتدال مزاج

– رگ‌ها بسیار برجسته و زیاد فرورفته نیست.

– موها از لحاظ صافی و پرپشتی معتدل است.

– در کودکی رنگ موها زرد مایل به سرخ و در جوانی مشکی است.

– قدرت تفکر و خیال قدرتمند است.

– رشد و نمو سریع و طولانی مدت است.

– خواب‌های خوب دیده شده و از بوی خوش و مجالس شادی لذت برده می‌شود.

– چنین افرادی خوش اخلاق و دوست داشتنی هستند.

– در کل تمام اعضای بدن آن‌ها به شکل منظم معتدل و مناسب است.

منبع: برگزیده قانون در طب/ تالیف شیخ الرئیس