اعصاب‌تان را آرام کنید

اعصاب‌تان را آرام کنید

یاسر پاریاب / حکیم طب سنتی

این روزها بسیاری از افراد معتقدند گسترش بیماری‌های مختلف ریشه در اعصاب و روان دارد و برای درمان نیز باید به این نکته توجه کرد. نمی‌توان منکر نقش اختلالات روحی و روانی در پیدایش و شیوع بیماری‌های جسمی شد اما می‌توان با رعایت برخی نکته‌ها و البته یک رژیم غذایی مناسب و استفاده از برخی گیاهان دارویی این ناراحتی‌های روحی و عصبی را درمان کرد تا باعث بروز دیگر بیماری‌ها نشوند.

آرامش اعصاب

– یک قسمت گل بابونه، یک قسمت گیاه اسطوخودوس، یک قسمت برگ نعناع، دو قسمت ریشه‌ی سنبل الطیب، سه قسمت میوه‌ی رازیانه و سه قسمت گل و برگ پاخری را بکوبید (منظور از قسمت، نسبت مواد به هم است) و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و مدت ۲۰ دقیقه بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، صبح و شب میل کنید.

– ریشه‌ی سنبل الطیب، برگ نعناع و گیاه اسطوخودوس (از هر کدام، سه قسمت) را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

– ریشه‌ی سنبل الطیب، گل رازک، گیاه اسطوخودوس، گیاه فرنجمشک، گل بابونه و میوه‌ی انیسون (از هر کدام، یک قسمت) را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

– ۲۰ گرم بادرنجبویه، ۲۰ گرم علف چای و پنج گرم رازک را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذا خوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و ۲۰ دقیقه بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

– دو تا چهار گرم علف چای (هوفاریقون) را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هربار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– پنج تا ده گرم گلبرگ شقایق را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– دو تا چهار گرم گیاه ریحان را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– دو تا چهار گرم گل بابونه را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– یک تا دو گرم برگ مریم گلی را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– دو تا چهار گرم ریشه‌ی سنبل‌الطیب را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هربار یک فنجان میل کنید.

نکته:

این گیاه‌ها دارویی برای رفع مشکلات عصبی مانند هیستری، هیجان، ترس، تشنج‌ها، سرگیجه‌ها و سرفه‌های عصبی، آسم و ترس شبانه‌ی کودکان نیز مفید است.

رفع سردرد

– سنبل الطیب، اکلیل کوهی، بابونه و نعناع (از هر کدام، یک قسمت) را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و ۲۰ دقیقه بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

– سه گرم اسطوخودوس، سه گرم تخم گشنیز و پنج دانه فلفل سیاه را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هربار یک فنجان، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

– ۱۰ گرم صمغ عربی، ۱۰ گرم تخم گشنیز و ۱۰ گرم تخم کدو را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذا خوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

– برگ بادرنجبویه، گل بهار نارنج، اسطوخودوس، میوه‌ی نسترن و میوه‌ی رازیانه (از هر کدام، ۱۰ گرم) را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و ۲۰ دقیقه بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و گرم میل کنید.

مقوی اعصاب

دو تا پنج گرم گیاه اسطوخودوس را بکوبید. سپس آن را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی سه بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– دو تا چهار گرم برگ نارنج را بکوبید. سپس آن را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

رفع بی‌خوابی

– ریشه‌ی سنبل الطیب، گیاه فرنجمشک، گیاه اسطوخودوس و گیاه پاخری (از هر کدام، یک قسمت) را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

– ۱۵ گرم بادرنجبویه، ۱۰ گرم رازیانه، پنج گرم بابونه، پنج گرم نعناع، پنج گرم سنبل‌الطیب و پنج گرم علف چای را بکوبید و با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، صبح و شب میل کنید.

رفع هیستری

دو تا چهار گرم برگ بادرنجبویه را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– یک تا دو گرم گیاه سداب را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

– ۲/۰ تا ۵/۰ گرم کلاله‌ی زعفران را بکوبید. سپس در یک لیوان آب جوش بریزید و نیم ساعت بگذارید تا دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و روزی دو بار، هر بار یک فنجان، یک ساعت بعد از غذا یا همراه غذا میل کنید.

درمان استرس

– شبدر قرمز سرشار از استروژن گیاهی (فیتواستروژن) است. هورمونی که می‌تواند در کاهش نشانه‌های اسکیزوفرنی مفید باشد. علاوه بر این کلسترول را کاهش می‌دهد. همانطور که می‌دانید کلسترول بر عملکرد رگ‌های خونی اثر می‌گذارد و افراد با کلسترول بالا مستعد حملات قلبی هستند.

ریشه‌ی شیرین‌بیان نیز حاوی «کورتیزونِ» گیاهی است که در شرایط استرس و اضطراب به بدن کمک و سطح قند خون را تنظیم می‌کند و انرژی لازم برای مقابله با شرایط بحرانی را افزایش می‌دهد.

– گل ساعتی خواب را افزایش می‌دهد. علاوه بر این برای درمان اضطراب، بی‌خوابی و افسردگی استفاده می‌شود. بخشی از گیاه که روی زمین است می‌تواند خشک شود و به صورت دم‌نوش مورد استفاده قرارگیرد.

– یکی از اثرات ترشح بیش از حد آدرنالین در بدن برای مدت طولانی، سوهاضمه است. به همین دلیل بیشتر افراد استرسی، زخم معده دارند. گیاه شوید از دوران باستان برای تسکین‌ معده و عضلات و کاهش نفخ معده استفاده می‌شده است.

– رزماری ضد اضطراب و آرام بخش عضلات است. با آرام شدن عضلات، گردش خون بهتر می‌شود و مغز و چشم بهتر کار می‌کند و در نتیجه قوای ذهنی بهبود و استرس کاهش می‌یابد.

کنترل عصبانیت

یکی از دلایل زود عصبی شدن می‌تواند افزایش صفرا باشد.کم خوابی، کاهش وزن و ریزش مو از علایم افزایش صفراست. برای رفع این مشکل باید از مصرف مواد غذایی صفرازا، خشکی‌ها و سرخ کردنی‌ها بپرهیزید و خنکی بخورید. دم کرده‌ی آلبالو و شربت عناب هم موثر است.

تغییر خلق و خو

اختلالات اخلاط باعث اختلالات خلقی به خصوص در سوداوی‌ها می‌شود، بنابراین این افراد باید پرهیزات طبع سرد و خشک و سودازاها را رعایت کنند. مصرف روزانه ی دم‌کرده‌ی افتیمون و اسطوخدوس نیز موثر است. نور و روشنایی نیز تاثیر مثبتی دارد.