ماه: مهر ۱۳۹۷

بادکش درمانی در روایات

بادکش درمانی در روایات

بادکش درمانی روشی قدیمی است که تا به امروز بسیار از آن در درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. حتی کشورهای توسعه یافته هم از آن استفاده می‌کنند. در این شماره بادکش درمانی را از دیدگاه ائمه‌ی معصومین (ع) بررسی می‌کنیم و روایاتی را که آنان در مورد این روش دارند بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید.